Apie projektą

M. K. Čiurlionio kelias – pirmasis Lietuvos nacionalinių kultūros kelių programos projektas

Europoje per 50 metų įtvirtintas ir ypač sėkmingai veikia kultūrinės atminties aktualinimo ir kultūrinio turizmo skatinimo modelis, kurį kaip kultūros politikos instrumentą išgrynino Europos kultūros kelių institutas Liuksemburge. Europos valstybės ypač intensyviai panaudoja kultūros kelių instrumentą kaip kultūros katalizatorių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Pvz. Vokietijoje yra per 150 nacionalinių kultūros kelių, jungiančių visas didžiulės valstybės žemes kultūrinės atminties gijomis, Ispanijoje per visus šalies regionus vingiuoja 130 nacionalinių kultūros kelių, kurie aktualizuoja nacionalinės kultūros pagrindus ir skatina kultūros puoselėjimą bei meno sklaidą. Šiaurės šalys intensyviai dalyvauja ir Europos Tarybos Kultūros kelių instituto Liuksemburge koordinuojamuose sertifikuotuose Europos kultūros keliuose, inicijuoja bei vykdo nacionalinius kultūros kelius. Puiki kultūros kelių organizavimo praktika yra Lenkijoje, Čekijoje ir daugelyje Vidurio ir Vakarų Europos šalių.

Lietuvoje pilnavertiškų kultūros kelių nėra, nors atskirų iniciatyvų būta, bet jos netapo europines kultūros kelių praktikas atitinkančiu kultūros politikos įgyvendinimo instrumentu. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kurią Seimas patvirtino 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu (Nr. XIII-82) 2016-2020 metų laikotarpiui, III skyriaus II skirsnyje „Atvira ir įtraukianti kultūros politika“ nurodyta ir nacionalinių kultūros kelių kūrimo ir plėtros nuostata, o Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta sukurti kultūros kelią, sujungiant į jį M. K. Čiurlionio – genialaus dailininko ir kompozitoriaus atmintį populiarinančias ir jo kūrybos sklaidą vykdančias institucijas visoje Lietuvoje: Varėnoje, Druskininkuose, Kaune, Vilniuje, Plungėje, Rietave, Palangoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Ministerija) iniciatyva Lietuvos muziejų asociacija sutiko koordinuoti M. K. Čiurlionio nacionalinio kultūros kelio kūrimą ir plėtros programą, kuri taptų ir Lietuvos nacionalinių kultūros kelių programos pirmuoju projektu, skatinančiu kitų nacionalinių kultūros kelių sukūrimą. Ministerijoje veikusi darbo grupė šiai iniciatyvai paskatinti subūrė nacionalines, valstybines ir savivaldybių kultūros institucijas bei nevyriausybines organizacijas ir bendrijas M. K. Čiurlionio kelio organizavimui. Jį sudaro kultūros ir meno institucijos, kurios visus metus vykdo Čiurlioniui skirtas kultūrinės atminties ir meninės skaidos programas. Šiai bendrai veiklai susijungė Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (kartu su Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriumi), Varėnos r. savivaldybė ir Kultūros centras, Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų miesto muziejus bei M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys); M. K. Čiurlionio namai Vilniuje bei Nacionalinė dailės galerija (Lietuvos dailės muziejaus padalinys), Kauno miesto savivaldybė ir Kaune veikiantis Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Rietavo savivaldybė ir Oginskių kultūros istorijos muziejus, Plungės r. savaivaldybė ir Žemaičių dailės muziejus, Palangos miesto savivaldybė su Kurorto muziejumi ir Palangos gintaro muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys). Visi šie kultūrinio lankymo ir meno renginių organizavimo objektai taip pat vykdo šviečiamasis programas, kurios aktualizuoja gausias Čiurlionio atminties vietas tų objektų apylinkėse (pvz. kūrėjo atminties ir kūrybinio įkvėpimo vietas Druskininkuose iki Raigardo slėnio ir Liškiavos).

2019 m. sukuriama nacionalinio Čiurlionio kelio interneto svetainė www.ciurlioniokelias.lt interaktyvus žemėlapis, maršrutai, objektų pasiūlos ilgalaikės nuolatinės programos.

Gegužės 24-31 dienomis surengiama Čiurlionio kelio atidarymo kultūrinės topografijos savaitė ČIURLIONIO LIETUVA

2020 – 2021 m. plėtojama Čiurlionio kelio kultūrinių paslaugų sistema, sudaroma ir vykdoma dabar veikiančių muzikos festivalių ir konkursų pagrindu bendroji veiklų ir specialiųjų renginių programa.

2021 metais pasirengiama antrajam Čiurlionio kelio etapui – nuo 2022-ųjų jis taptų Rytų ir Vidurio Europos kultūros keliu, apjungiančiu Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, Rusiją.

Inicijuojamas M.K. Čiurlionio 150 gimimo metų jubiliejaus, kuris švenčiamas 2025 m., programos sukūrimas ir įgyvendinimas.

KULTŪROS KELIO OPERATORIUS

PARTNERIAI

RĖMĖJAI

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

DRUSKININKŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

RIETAVO SAVIVALDYBĖ

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

INFORMACINIAI RĖMĖJAI:


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą