lt
„M. K. Čiurlionio kelio“ ženklo ir ženklinimo sistemos sukūrimo konkurso pristatymas
Home: 2023-06-21 17:00:00 17:00
The end: 2023-06-21 19:00:00 19:00

Lietuvos muziejų asociacija ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus š. m. birželio 21 d., 17 val.  kviečia dalyvauti nacionalinio kultūros kelio „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelias“ (toliau – Čiurlionio kelias) ženklo ir ženklinimo sistemos sukūrimo konkurso sąlygų pristatyme. Renginys vyks Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas).

Konkursas organizuojamas įgyvendinant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklą Nr. 8 „Kultūros kelių aktualizavimas“ projektą „Kultūros kelių aktualizavimas: Čiurlionio kelias“.

Čiurlionio kelias – tai dailininko, kompozitoriaus, kultūrininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio asmenybės memorialinių objektų, jo atminimą įprasminančių ženklų bei gyvenimą ir kūrybą menančių vietovių visuma, sujungianti objektus pagal personalinės kultūrinės topografijos kriterijus. Čiurlionio kelias aktualizuoja dailininko gyvenimo ir kūrybos ženklus, esančius Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Palangos, Rietavo miestuose ir Varėnos bei Plungės rajonuose. Čiurlionio kelias veikia kaip nuolatinis per 100 objektų lankymo maršrutas, besidriekiantis beveik 500 km.. Jį sudaro nuolat viešai paskelbtu laiku lankytojus stacionariai priimančios kultūrinės atminties institucijos (muziejai ir kt. įstaigos bei organizacijos), kurios lankytojams pristato M. K. Čiurlionio kūrybos ir jo laikmečio kultūrinio konteksto nuolatines ekspozicijas ir memorialines erdves, temines informacines parodas, rengia specialius edukacinius užsiėmimus ir organizuoja ekskursijas po dailininko ir kompozitoriaus gyvenimo bei kūrybos vietas menančius objektus.

Čiurlionio kelias 2019–2022 m. plėtojamas tik Lietuvos teritorijoje, o 2023-2024 m. planuojama sukurti jo tarptautinį maršrutą, siekiant į kelią įtraukti kitose šalyse esančias M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas (Varšuvoje (Lenkija); Leipcige (Vokietija) ir kt.).

2022 metais Čiurlionio kelias sertifikuotas, jam suteiktas nacionalinio kultūros kelio lygmuo. 2025 m. planuojama Čiurlionio kelią sertifikuoti, suteikiant jam tarptautinio kultūros kelio lygmenį.

Čiurlionio kelio nacionalinė ir tarptautinė plėtra skatina mokslinius ir taikomuosius kultūros paveldo tyrimus, stiprina mokslo, švietimo, turizmo ir vietos bendruomenių kultūrinius, ekonominius bei kt. ryšius, kurių palaikymui ir sklaidai labai svarbu turėti unikalų, atpažystamą ženklą ir vieningą Čiurlionio kelio objektų ženklinimo sistemą. Ženklas būtų naudojamas ne tik kultūros kelio objektų aktualizavimui, bet ir visų, su Čiurlionio keliu susijusių renginių, įvykių, akcijų, suvenyrų ir reklaminės medžiagos žymėjimui. Tokiu būdu ženklas taptų universaliu Čiurlionio kelio simboliu, galinčiu jį reprezentuoti Lietuvoje ir užsienyje.

Ženklinimo sistema – tai ženklo pritaikomumo Čiurlionio kelio objektams pažymėti sistema. Kadangi dauguma jų yra valstybės saugomi kultūros paveldo objektai ar vietovės, Čiurlionio kelio vystytojams aktualu turėti kelias galimas ženklinimo sistemos idėjas.

Kviečiame visus, neabejingus Čiurlionio kelio plėtrai, dalyvauti kultūros kelio ženklo ir ženklinimo sistemos sukūrimo konkurse!

Konkursas vyks trimis etapais:

  1. Konkurso sąlygų pristatymas (birželio 21 d. 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje);
  2. Konkurso dalyvių sukurtų ženklų ir ženklinimo sistemos idėjų pristatymas (liepos pabaiga – rugpjūčio pradžia – data ir vieta bus tikslinama). Po antrojo renginio bus skiriamas laikas komisijai ir publikai vertinti kūrinius;
  3. Konkurso laimėtojų apdovanojimas (rugsėjo mėn. – data ir vieta bus tikslinama).

Numatytos konkurso premijos:

I vieta – 4000 Eur;
II vieta – 2000 Eur;
Publikos numylėtinis – 1000 Eur.

Pirmojo renginio, kuris vyks birželio 21 d., 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje,  programa:

  • M. K. Čiurlionio kūrybos motyvų pristatymas;
  • Čiurlionio kelio projekto pristatymas;
  • Ženklo ir ženklinimo sistemos idėjos sukūrimo konkurso sąlygų pristatymas;
  • Pasivaikščiojimas M. K. Čiurlionio galerijoje.

Išankstinės registracijos į I-ąjį renginį nėra.

Konkurso renginius finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Konkurso renginių rėmėjas – skaitmeninės rinkodaros įmonė „Whatabout

Čiurlionio kelio operatoriusLietuvos muziejų asociacija.

Čiurlionio kelio koordinatorius 2023 metaisNacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Čiurlionio kelią įgyvendina partneriai:

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos galerija Kaune, M. K. Čiurlionio namai-muziejus Druskininkuose); Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Nacionalinė dailės galerija ir Palangos gintaro muziejus); Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; M. K. Čiurlionio namai (Vilniaus miesto savivaldybė); Druskininkų miesto muziejus (Druskininkų savivaldybė); Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus (Rietavo savivaldybė); Žemaičių dailės muziejus (Plungės rajono savivaldybė); Palangos kurorto muziejus (Palangos miesto savivaldybė); Varėnos kultūros centras (Varėnos rajono savivaldybė); Senosios Varėnos Šv. Mykolo arkangelo parapija; Čiurlionio draugija ir jos skyriai Čiurlionio kelio miestuose.

Čiurlionio kelio projekto veiklas 2022-2024 metais finansuoja Lietuvos kultūros taryba.


Partners
More
Contacts
You can also contact us by filling out this form