lt
Patvirtinta Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo programa, kurioje – per 120 vizionieriui dedikuotų idėjų

Vyriausybė patvirtino M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 2024–2026 metais veiklos planą.

„Šis meno genijus yra unikalus kūrėjas ne tik Lietuvos, tačiau ir Europos meno istorijoje. Todėl, tikiu, kad kiekvienas nuoširdžiai prisidės prie programos įgyvendinimo ir žinią skleis ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Džiaugiuosi, kad originalūs metinių minėjimo programos sumanymai leis giliau ir plačiau suvokti menininko asmenybę ir kūrybą, o sumanymų įvairovė paskatins kiekvieną mūsų atrasti savo Čiurlionį“, – sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Minėjimo plane išskirtos 129 veiklos – pagrindiniai minėjimo metų akcentai, projektai, skirti įamžinimui ir atminčiai, meno renginiai, edukaciniai sumanymai, knygų leidybos ir mokslo projektai, bendruomenių ir regionų iniciatyvos – visapusiškai pristato M. K. Čiurlionio asmenybę, kūrybą ir jo gyvenimo istorinį laikmetį. Programoje – daugiau kaip 10-yje Lietuvos miestų, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Japonijoje ir kitose valstybėse vyksiantys menininko kūrybai dedikuoti ir bendruomeninę dvasią stiprinantys renginiai, koncertai, parodos, iškilminga M. K. Čiurlionio jubiliejaus minėjimo savaitė, įtraukti ir tokie Čiurlionio vizijas primenantys projektai kaip jo kūrinio skambesys pasauliui iš Tarptautinės kosminės stoties.

„Man nepaprastai džiugu, kad mūsų tautos vizionieriui – M. K. Čiurlioniui – 2025 metais skirsime deramą dėmesį, kurio jis taip ir nesulaukė savo gyvenimo metais. Džiaugiuosi, kad galėsime iš naujo reflektuoti ir atrasti gausų jo kūrybinį palikimą. Dėl to dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios programos rengimo, o ypatingai tiems, kurie ateinančiais metais rūpinsis klotinga Čiurlionio vardo sklaida Lietuvoje ir už jos ribų“, – sakė Ministrės Pirmininkės patarėja kultūros klausimais dr. Gabrielė Žaidytė.

Programoje išskirtinis dėmesys skiriamas šių dienų aktualijų kontekstui, siekiama, kad informacija apie M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines būtų skleidžiama Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiaujant su užsienio valstybių institucijomis ar organizacijomis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis. Be to, siekiama, kad informacijos sklaida tęstųsi net ir pasibaigus jubiliejiniams metams.

Plano projektas buvo pristatytas ir jam pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės M. K. Čiurlionio vardo ir kūrybos paveldo įprasminimo ir sklaidos komisija. Vėliau jis buvo tikslinamas atsižvelgiant į išanalizuotus ministerijų, įstaigų, organizacijų ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktus pasiūlymus.

Su planu galima susipažinti čia, išsamus plano pristatymas visuomenei planuojamas Čiurlionio gimimo mėnesį – rugsėjį.

Šaltinis: https://lrv.lt/lt/naujienos/patvirtinta-ciurlionio-150-uju-gimimo-metiniu-minejimo-programa-kurioje-per-120-vizionieriui-dedikuotu-ideju/


Partners
More
Contacts
You can also contact us by filling out this form