lt
Senoji Druskininkų bažnyčia (neišlikusi), dabar – Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Šioje vietoje stovėjo senoji Druskininkų bažnyčia (neišlikusi), kurioje M. K. Čiurlionio tėvas dirbo vargonininku nuo ~ 1878 iki 1906 m. Tai buvo balta mūrinė bažnytėlė su raudonu stogu, pasislėpusi už tuopų ir klevų, o vartų bokšte skambėjo du varpai.

 M. K. Čiurlionio bažnyčios piešinys

M. K. Čiurlioniui ji buvo maldos ir darbo vieta. Išskirtinio talento vaikas, būdamas vos aštuonerių kartais eidavo į bažnyčią tėvelio pavaduoti – groti per mišias vargonais. O užaugęs ir grįžęs iš dailės studijų Varšuvoje, ilsėdamasis Druskininkuose 1905 m. įamžino senąją bažnytėlę piešinyje. Šioje bažnyčioje buvo pakrikštyti visi M. K. Čiurlionio broliai ir seserys, o jis buvo ir jauniausios sesers Jadvygos krikštatėvis.

Nuotrauka iš Druskininkų miesto muziejaus archyvų

Senoji Druskininkų bažnyčia svarbi dar ir tuo, kad joje buvo atliekami M. K. Čiurlionio sukurti „Mažieji preliudai“. O buvo taip:
„Tėvas labai mėgo savo sūnaus Konstantino muziką. Labai gailėdavosi, kad dėl technikos stokos jis negalėdavo kaip reikiant paskambinti savo sūnaus preliudų. Vieną vakarą, klausydamas jo muzikos, tarė:
-Ot, imtum ir parašytum ką nors savo tėvui, senam vargonininkui, kad aš galėčiau, vargonais grodamas, pasidžiaugti. O dabar viskas, ką parašai, gražu, bet man neįkandama.“
(Kazys Boruta, Raštai T. 6. Saulės parnešti išėjo).
Jau tą patį vakarą M. K. Čiurlionis sėdo kurti preliudus vargonams. Tėvas tuo labai džiaugėsi, o paskui juos grodavo didžiuodamasis senojoje Druskininkų bažnytėlėje per pamaldas.

Nuotrauka iš Druskininkų miesto muziejaus archyvų

1912 m. architektas S. Šileris parengė naujos bažnyčios projektą. Naujieji maldos namai buvo statomi aplink senąją bažnyčią. Pirmojo pasaulinio karo metais statoma bažnyčia buvo apgriauta, naujosios neogotikinio stiliaus bažnyčios statyba baigta tik 1931 m. Dabartinėje Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje yra eksponuojami senosios bažnyčios altorėliai, bus atidengta senosios bažnyčios pamato dalis.

Nuotr. Reginos Stankevičienės

Parengė Regina Stankevičienė


Partners
More
Contacts
You can also contact us by filling out this form