en
Nepažintas Čiurlionių pasaulis: Vilniaus aplinkos spalvos

M. K. Čiurlionio namų parengti edukaciniai užsiėmimai kviečia keliauti skirtingais Čiurlionio gyvenimo etapais, pristato turtingą kūrėjo darbų laboratoriją, kūrybos ypatumus, stiliaus raidą bei skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, norą domėtis istorinėmis asmenybėmis bei jų darbais. Edukacinius užsiėmimus vedantys pianistas Rokas Zubovas, aktorė-režisierė Livija Krivickaitė ir smuikininkė-pedagogė Milda Pleitaitė visada jautriai įsiklauso į užsakovo ir dalyvaujančių moksleivių specifinius pageidavimus, todėl keturi kūrėjo pažinimo spektrai – kultūros paveldas, literatūra, dailė ir muzika – visuomet prasmingai išpildo interesantų poreikius, atsakant į jiems aktualiausius klausimus bei atsižvelgiant į tuo laiku vyraujančias tendencijas ar istorinius momentus, minėjimus.

Kovo mėnesį, minint Sofijos Kymantaitės gimtadienį, šie pažinimo spektrai papildomi nauju atspalviu, itin didelį dėmesį skiriant Sofijos ir Konstantino Čiurlionių palikimo daugiaplaniškumui, dialogiškumui ir Vilniaus aplinkos spalvoms, kurios vis dar mažai pažįstamos didžiajai visuomenės daliai.

Vilniuje Čiurlionis sutiko Sofiją Kymantaitę – asmenybę, tapusią artimiausiu jo žmogumi. Sofija vėliau pasakojo: pamačius Konstantiną „staiga lyg kokia banga užpylė man širdį. Absoliutiškai viską žinojau. Tai „Jis“ pasakiau sau ir lyg kokio ūko apsupta laukiau, kol Bortkevičienė atves jį man“. Netrukus po Antrosios lietuvių dailės parodos atidarymo Čiurlionis pasikvietė Sofiją į savo nuomojamą kambarėlį Andrejevo gatvėje (dabartinėje Savičiaus g., kur šiuo metu yra įsikūrę Čiurlionio namai). Šį apsilankymą Sofija prisiminė taip: „Prie lango stovėjo kanapa, prieš ją apvalainas stalas, prie sienos iš dešinės – pianinas. Atsisėdau ant kanapos, užmerkiau akis. Konstantinas improvizavo. Kiek laiko praėjo – pusė valandos, valanda – nežinau. Muzika nutilo – vakaro prieblanda pripildė kambarį – toje prieblandoje vis dar atrodė man, supasi muzikos tonai. Atsikėliau – neišpasakyta laimė ir begalinis liūdesys užėmė man tiesiog kvapą. Atsikėliau iš vietos ir, stovėdama už jo nugaros ėmiau glostyti atloštą galvą ir užsilenkus pabučiavau lengvai išdidžią kaktą. Jis prispaudė mano rankas prie lūpų – jokių žodžių. Riba, kurios nei vienas, nei kitas iš mūsų peržengti negeidė“.

Čiurlionio apsigyvenimas Vilniuje tapo labai svarbiu įvykiu visam gimstančiam lietuvių judėjimui. Į šį, tuo metu didžiausią išsilavinimą ir tarptautinį pripažinimą tarp lietuvių judėjimo dalyvių turėjusį, dailininką ir kompozitorių krypo visų smalsūs žvilgsniai. Kokį įspūdį tada Čiurlionio asmenybė ir jo kūryba darė jį pamačiusiems? Kokį pėdsaką istorijoje paliko Sofijos estetinės minties ir teorinės savivokos reformos? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus pateikiami edukacinių-meninių programų „Nepažintas Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pasaulis“,  „M. K. Čiurlionio muzikos pasaulis“ ir „Svečiuose pas Čiurlionį“ metu.

Atkreipiame dėmesį, kad Kultūros pasas administruojamas, paslaugos rezervuojamos ir užsakomos per švietimo sistemą www.kulturospasas.lt, apmokėjimai atliekami pagal sistemoje esančius užsakymų duomenis. Dėl papildomos informacijos ar laiko rezervavimo taip pat galima kreiptis el. paštu mkc.namai@gmail.com

Daugiau informacijos apie kitas M. K. Čiurlionio namuose teikiamas paslaugas, vykdomas veiklas galite rasti www.mkcnamai.lt


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą