en
Kunigaikščio Bogdano Oginskio muzikos mokyklos pastatas, buvusi „Muzikantinė“ (dab. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus), L. Ivinskio g. 4.

Šiame pastate kunigaikščio Bogdano Oginskio išlaikoma 1872-1904 m. veikė pirmoji Lietuvoje profesionali šešiametė muzikos mokykla. Čia kasmet lankydavosi ir Plungės Mykolo Oginskio  orkestras, kuriame 1889-1892 m. muzikavo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

1904 m. kunigaikščiui Bogdanui Oginskiui susirgus, daugiau kaip tris dešimtmečius puoselėtos Rietavo muzikinės kultūros tradicijos pradėjo blėsti. Ilgamečiam jo vadovui Jozefui Mašekui buvo pavesta rūpintis Salantų dvaro ekonominiais reikalais. Dalis orkestro muzikantų emigravo į JAV, dalis išsivaikščiojo kitais keliais. Vis tik, Rietave pasilikęs būrelis orkestro muzikantų, vadovaujami dirigento Mykolo Butkevičiaus iki pat I pasaulinio karo buvusioje muzikantinėje lavindavo savo įgūdžius, persirašinėdavo natų rinkinius, muzikuodavo visuomeniniais  pagrindais.

I pasaulinio karo metais (1914-1918 m.) buvusios muzikos mokyklos pastate šeimininkavo vokiečiai. 1918 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir Rietavo savivaldą, buvusioje muzikantinėje pradėjo veikti Rietavo gimnazija. Po II pasaulinio karo čia glaudėsi Rietavo  vidurinė mokykla. 1963 m., mokyklai išsikėlus į naujas patalpas, buvusioje muzikantinėje laikinai įsikūrė moksleivių bendrabutis. Vėliau prisiglaudė muzikos mokykla, vaikų darželis.

Pagaliau, 1973 m. šis istorinis pastatas buvo paliktas likimo valiai ir per porą dešimtmečių pavirto griuvėsiais.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, sutelktomis kultūros paveldo puoselėtojų pastangomis, buvusi muzikantinė buvo prikelta naujam gyvenimui. 2000 m. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu čia buvo įkurtas  Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Muziejaus konferencijų salėje įrengta M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijų ekspozicija primena XIX a. pabaigoje čia ne kartą buvojusį ir kartu su kitais atlikėjais muzikavusį būsimąjį mūsų tautos genijų. Mūsų dienomis šioje salėje ne kartą koncertavo ir M. K. Čiurlionio provaikaitis prof. Rokas Zubovas, kiti atlikėjai.


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą