en
Treskino muzikos mokykla: koncertų, repeticijų, posėdžių vieta (Vilniaus g. 25)

Šiame pastate veikė Michailo Treskino vadovaujama Imperatoriškosios rusų muzikos draugijos  mokykla. Jos patalpose 1907 m. rugsėjo 2 (15) d. įvyko steigiamasis Lietuvių dailės draugijos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir M. K. Čiurlionis. Prasidedant tų pačių metų žiemai, kompozitorius čia pirmąkart atliko keletą kūrinių Vinco Kudirkos minėjime. M. K. Čiurlionis koncertavo šioje salėje ir 1908 m. vasarį.

J. Hermanovičius. Dievo Kūno šventė Vilniuje. 1906.
S. Žvirgždas. Vilniaus g. Nr. 25 (2016).

„Pirmas draugijos posėdis irgi buvo gana įdomus: prakalbos, užsirašymas nariais, pernykštės parodos ataskaita, balsavimas… Tas viskas buvo labai juokinga, o smagiausia, kai balsavimo keliu rinko valdybos narius. Aš gavau visus balsus, ir tai mane net sugraudino, nes to nesitikėjau.“ (M. K. Čiurlionis. Apie muziką ir dailę, 1960, p. 204)

Taigi, M. Čiurlionis vienbalsiai išrinktas į draugijos valdybą kartu su Antanu Žmuidzinavičiumi, Jonu Vileišiu, Sofija Gimbutaite ir Petru Rimša.

Prasidedant tų pačių metų žiemai, kompozitorius čia pirmąkart atliko keletą kūrinių Vinco Kudirkos minėjime:

„Lygiai po savaitės buvo tas minėjimas. Buvo pasamdyta Treskino muzikos mokvklos salė – ir susirinko „labai daug“ žmonių. Tokio lietuvių inteligentų susirinkimo dar nebuvo Vilnius matęs – suskaityta apie 70 asmenų. Daug buvo iš toliau atvaziavusių. Tai buvo moterų jėgų surengtas, moterų galvų vedamas minėjimas. 
[…] Po pertraukos skambino savo kurinius Čiurlionis. Kai jis paskui atsisėdęs greta manęs pasakę: „Pani bardzo pieknie mówila“ [lenk. „Tamsta labai gražiai kalbėjote“], – aš pažvelgiau nustebus jis patylejęs šyptelėjo – po kiek laiko pasakė: „Aš klausydamas nusprendžiau, kad tamsta mane mokysi lietuvių kalbos.“ „Gerai“, – atsakiau visai ramiai.“ (Iš S. Kymantaitės-Čiurlionienės atsiminimų).

Vyko choro repeticijos:

Vilniaus kanklių” choro vedėjas p. Čiurlianis paskyrė repeticijas dukart per savaitę – vyrams Utarninkais ir Petnyčioms – moterims Panedėliais ir Ketvergais 8 val. vakare, muzikalinės mokyklos būste, Vilenskaja Nr. 28. – Todėl ir kviečia visus lankyties ant repeticijų tomis dienomis paskirtoj valandoj.“ (Skelbimas „Vilniaus žioniose“, 1907 11 30).

M. K. Čiurlionis koncertavo šioje salėje ir 1908 m. vasarį kartu su pianiste Elena Stanek ir vokaliste Horodecka-Pisankowa.

Plačiau:
Daugiakalbis M. K. Čiurlionio namų audiogidas.
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje. Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
M. K. Čiurlionio namai Vilniuje: istorija ir veikla (2017).
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).
Lietuvių dailės draugijos veikla, įstatai (virtuali paroda).


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą