en
M. K. Čiurlionio namai-muziejus atsinaujina

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus įgyvendina projektą Nr. 06-005-P-0003 „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. K. Čiurlionio namų-muziejaus Druskininkuose aktualizavimas ir pritaikymas šiuolaikinėms kultūros paslaugoms“. Projekto tikslas – M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas, užtikrinančias visuomenės dalyvavimą kultūroje, patenkinančias įvairių visuomenės grupių poreikius. Projekto veiklos ir rezultatai – projekto metu planuojama atnaujinti M. K. Čiurlionio namų-muziejaus pastatus ir išnaudoti kultūros paveldo objekto potencialą įvairių kultūrinių veiklų vykdymui, kas užtikrins objekto lankomumą ir patenkins visuomenės poreikius, miestas vystys savo kūrybinį, bendruomenės telkimo, socialinį, kultūrinį ir švietimo potencialą. Projektas yra bendrai  finansuojamas Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros fondo), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  ir nuosavomis lėšomis. Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2024-02-05 iki 2027-01-31. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.455.617,14 Eur su PVM.

M. K. Čiurlionio namų-muziejus yra neatsiejama Druskininkų lankytinų vietų maršruto dalis. Druskininkų centre esanti muziejus turi didžiulį potencialą kultūrinėms veikloms vykdyti, tačiau jo pastatai ir esama M. K. Čiurlionio namų-muziejaus infrastruktūra neatitinka šiuolaikinės visuomenės poreikių bei lūkesčių ir kokybinių reikalavimų, taikomų muziejams ir neskatina gyventojų aktyviai dalyvauti kultūroje ir išnaudoti jos potencialo sąmoningai visuomenei ugdyti bei iš naujo atrasti bei patirti M. K. Čiurlionio kūrybinį ir memorialinį palikimą, yra tik iš dalies prieinama asmenins su negalia.

2025-aisias minėsime 150-ąsias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metines. Menininko atminimui įamžinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuotas nacionalinis M. K. Čiurlionio kultūrinis maršrutas „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelias“ veda ir į Druskininkus, miestą susijusį su M. K. Čiurlionio gyvenimu ir kūryba. Modernizuotas M. K. Čiurlionio namų-muziejus leistų deramai ir nauju pjūviu pristatyti kūrėją lankytojams, atiduodat duoklę šiam genijui ir jo kūrybai, bei pritraukti papildomus lankytojus į įvairias kultūrines veiklas. Įgyvendinus projektą, siekiama, kad lankytojas, apsilankęs M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Druskininkuose, pajustų, kokiomis nuotaikomis M. K. Čiurlionis savo namuose gyveno, kūrė ir kas jį suformavo tokiu kūrėju, t. y. vystyti muziejaus kryptį labiau kaip patyriminę negu kaip ekspozicinę. Pagrindinis muziejaus tikslas ne supažindinti lankytoją su M. K. Čiurlionio darbais, bet atskleisti jo asmenybę, charakterį, todėl visi muziejaus pastatai ir teritorija bus sujungti į vieną architektūrinę teritoriją per M. K. Čiurlionio kūrybai būdingą motyvą – „Kibirkštį“, kuris atsispindėtų architektūros išraiškoje, sklypo plano, teritorijos apšvietimo ir ekspozicijos sprendiniuose. 

Įgyvendinant projekto veiklas bus parengtas M. K. Čiurlionio namų-muziejaus komplekso, esančio adresu M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai, administracinio pastato rekonstravimo, kasų pastato kapitalinio remonto, svečių ir muzikos namų paprastojo remonto projektas ir atlikti minėtų pastatų rekonstravimo, kapitalinio remonto ir paprastojo remonto darbai bei įrengta automobilių aikštelė. Atliekant rekonstravimo darbus administraciniame pastate numatoma apšiltinti pamatą, sienas, stogą, įrengti duris ir langus, perplanuoti pirmą aukštą įrengiant kasą, suvenyrų parduotuvę, renginių ir edukacinės erdves/zonas, koridorių, san. mazgus, pagalbines patalpas ir laiptus, keltuvą, perplanuoti mansardą įrengiant holą, administracines patalpas muziejaus darbuotojams, archyvą, poilsio patalpą, san. mazgą, atlikti inžinerinių sistemų pertvarkymo darbus. Atliekant kapitalinio remonto darbus kasų pastate numatoma apšiltinti pamatą, sienas, stogą, įrengti duris ir langus, perplanuoti pirmą aukštą demontuojant krosnį, įrengiant holą, pojūčių erdvę, VR kambarį, ūkinę patalpą, san. mazgus, atlikti inžinerinių sistemų pertvarkymo darbus. Atliekant paprastojo remonto darbus svečių pastate numatoma apšiltinti pamatą, sienas, stogą, įrengti/atnaujinti duris ir langus, atnaujinti eksterjerą, pirmo aukšto grindų, vidinių sienų, lubų apdailą, tvarkyti krosnis ir kaminus, į lubas montuoti šviesos šaltinius, garso sistemą, atsisakoma radiatorių ir šildymo sistema montuojama į grindjuostes. Atliekant paprastojo remonto darbus muzikos pastate numatoma apšiltinti pamatą, sienas, stogą, įrengti/atnaujinti duris ir langus, atnaujinti eksterjerą, pirmo aukšto grindų, vidinių sienų, lubų apdailą, tvarkyti krosnis ir kaminus, į lubas montuoti šviesos šaltinius, garso sistemą, atsisakoma radiatorių ir šildymo sistema montuojama į grindjuostes. Aplinkos tvarkymo darbų apimtyje numatoma įrengti automobilių aikštelę, pritaikyti takus ir bordiūrus neįgaliesiems. Po projekto įgyvendinimo bus atnaujintas kultūros objektas ir padidintas jo prieinamumas, kuriame 5 metus po projekto užbaigimo bus vykdomos kultūrinės veiklos.


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą