en
Parodos „Čiurlioniai: gyvenimas muzikoje“ atidarymas Druskininkuose

Lapkričio 18 d., šeštadienį, 16 val. M.K. Čiurlionio namuose – muziejuje ( M.K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) atidaroma paroda ,,Čiurlioniai: gyvenimas muzikoje“, kurioje  bus pristatyta Konstantino Čiurlionio (tėvo) vargonų dalys ir išsaugota šeimos relikvija – giesmynas.

Adelės ir Konstantino Čiurlionių namai Druskininkuose XIX  a. pab. – XX a. pr.  buvo tikras kultūros židinys, spinduliavęs muzikinę kultūrą visam miesteliui ir parapijai. Muzika, grojimas įvairiais instrumentais užpildė visą gausios Čiurlionių šeimos gyvenimą. Dalinimasis muzika buvo vienas svarbiausių šios  šeimos bruožų. Tėvas Konstantinas, tarnavęs vargonininku Ratnyčioje ir Druskininkuose, parapijoje buvo nelyginant koks ,,kultūros apaštalas“: jis subūrė ir vadovavo  pirmajam lietuviškam Druskininkų bažnyčios chorui, namuose kaupė natų ir grožinės literatūros biblioteką, užsisakinėjo lietuvišką spaudą, o savo vaikus mokė muzikos.

Čiurlionių šeima nebuvo turtinga, tačiau didelį dėmesį skyrė muzikos instrumentų kokybei – Čiurlioniai naudojosi garsių tuometinių firmų muzikiniais instrumentais. Tai liudija, kad šeimoje turėta ryškių profesinių ambicijų ir profesionaliai groti, ir kurti muziką.   

Parodoje „Čiurlioniai: gyvenimas muzikoje“ pristatomi autentiški artefaktai iš Čiurlionių šeimos aplinkos bei retai eksponuojami dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos rankraščiai, piešiniai.

Pagrindinis parodos akcentas  – menininko tėvo Konstantino Čiurlionio vargonus puošę ornamentiniai medžio drožiniai. Šie drožiniai ir atskiros vargonų dalys iki šių dienų  išliko Kabelių bažnytėlėje Druskininkų apylinkėse. Jų suradimo istorija parodoje pristatyta filmuota medžiaga. Parodos rengėjai tikisi, kad šio iki šiol nežinoto istorinio instrumento fragmentai bus paskata pilnai Konstantino Čiurlionio vargonų, kuriuos, tikėtina lietė ir jo sūnaus, būsimo kompozitoriaus rankos, restauracijai.  

Kitas pirmą kartą Lietuvoje pristatomas objektas –  išsaugota šeimos relikvija – sūnui Povilui tėvo padovanotas giesmynas ,,Cantionale. Ecclesiasticum“ („Bažnytinės giesmės“) su  originalia 1906 metų dedikacija. Parodos lankytojus sujaudins giesmyne nuo Čiurlionio laikų išlikusi autentiška augalo šakelė. Ši daugiau kaip šimto metų senumo memorabilija simboliškai pabrėžia muzikavimo, dainos, giesmės ir religijos svarbą Čiurlionių šeimos gyvenime.

Specialiai šiai parodai susibūrė ir atvyksta iš Vilniaus Čiurlionio namų vokalinis ansamblis ( vad. Matvydas Drūlia). Giesmės primins ir įprasmins Čiurlionių šeimos namuose buvusią tradiciją rengti bažnytinio choro repeticijas. 

Paroda skiriama  skiriama Šv. Cecilijos – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų globėjos – dienai bei dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejui – 150-osioms jo gimimo metinėms, kurios bus iškilmingai pažymimos 2025- aisiais metais.

Informaciją teikia Aušra Česnulevičienė, tel.: +370 686 45528.

Parodos organizatoriai – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, M.K. Čiurlionio namai – muziejus, Vargonų paveldo centras.

Parodos kuratorė Aušra Česnulevičienė,

Parodos konsultantė prof. dr. Rasa Žukienė

Parodos architektas Saulius Valius,  dizainerė Vilma Bražiūnaitė (,,Ekspobalta“)


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą