en
Visuomenei pristatoma M. K. Čiurlionio gimimo Metrika
Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma 1875 metų Senosios Varėnos bažnyčios metrikos knyga

M. K. Čiurlionio gimimo Metrika gegužės 24 d bus pristatoma Senosios Varėnos

šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (Vytauto g. 196, Senoji Varėna). Metrika – bažnytinė knyga su įrašu apie M. K. Čiurlionio gimimą bus eksponuojama bažnyčioje nuo 14.00 iki 20.00 val.

Unikalus dokumentas gegužės 24 d. bus viešai rodomas priešais Didįjį altorių Senosios Varėnos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur Čiurlionis buvo pakrikštytas, kur šventovės vargonininku dirbo jo tėvas. Pirmą kartą po beveik 150 metų archyvinis šaltinis bus parodomas visuomenei ten, kur buvo padarytas įrašas apie genijaus gimimą ir krikštą.

1875 metų dalies Merkinės dekanato (9 Romos katalikų bažnyčių) gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, kurioje įrašytas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo ir krikšto faktas, nurodyti jo tėvai ir krikšto tėvai, saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Pristatymas vyks nacionalinio kultūros kelio „M.K. Čiurlionio kelias“ kultūrinės topografijos savaitės „Čiurlionio Lietuva“ atidaryme Senojoje Varėnoje, didžiojo Lietuvos genijaus gimtinėje.

Metrikos įrašas rusų ir lietuvių kalbomis (vertė Giedra Urmanaitė, Lietuvos dailės muziejus):

Когда, гдѣ, кто и кѣмъ, одною ли водою или со всѣми обрядами таинства окрещенъ?

Чурлянёвъ.  1875 года  Октября 1 дня въ Оранскомъ РК Костелъ окрещенъ младенецъ по имени Николай-Константинъ Кс.[ензом] Ал. [оизом] Гяра, Наст. [оятелем] сего Костела, съ совершенiемъ всехъ обрядовъ таинства.

Каких родителей, когда и гдъ, т. е. въ каком приходѣ родился крещенный?

Кр. Сувалкской Губернии Лишковскаго прихода Константина и Адели съ Радмановъ Чурляневъ зак.[онных] супр.[угов] сынъ, родившiйся сего года Сентября 10 дня въ М. Оранахъ.

Кто были по имяни и прозванiю воспрiемники при Св. Крещенiи и кто присутстврвалъ?

Воспр.[iемники] были Благородные Леонъ Гедгонтъ съ Јозефою Прожнесвичовою.

Kada, kur ir kas krikštijo, ar vien vandeniu, ar pagal visas Krikšto sakramento apeigas?

Čiurlionis. Gimė 1875 m. rugsėjo 10 d. [senuoju stiliumi]. Kūdikį 1875 m. spalio 1 d. vardu Mikalojus Konstantinas Varėnos Romos katalikų bažnyčioje pakrikštijo šios bažnyčios kunigas klebonas Aloyzas Giara, atlikdamas visas Krikšto sakramento apeigas.

Kokių tėvų, kada ir kur, t. y. kokioje parapijoje, gimė krikštijamas kūdikis?

Teisėtai susituokusių Konstantino iš Suvalkų gubernijos Liškiavos parapijos ir Adelės Radmanaitės Čiurlionių sūnus gimė š. m. rugsėjo 10 d. Varėnoje.

Kuo vardu krikšto tėvai ir kas dalyvavo krikštijant kūdikį?

Krikšto tėvai – bajorai Leonas Gedgontas ir Jozefa Prožnesvičova.

Lietuvos dailės muziejaus informacija


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą