en
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – arti šimto kvalifikuotų darbuotojų vienijanti šalies mokslinių tyrimų bazė, turinti turtingą archyvą, leidybos centrą.

Institutas įsikūręs buvusiame inžinieriaus, lietuvių kultūros mecenato Petro Vileišio rūmų ansamblyje, iškilusiame 1904−1906 m. Tai Pirmosios lietuvių dailės parodos, kurioje dalyvavo ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, vieta. Paroda vyko 1907 m. sausio 9 − kovo 1 dienomis. Parodoje M. K. Čiurlionis eksponavo per 30 savo darbų. Ją aplankė daugiau nei 2000 lankytojų.

Šiaurietiško neobaroko stiliumi Augusto Kleino suprojektuotam Vileišių rūmų ansambliui yra pripažintas LR kultūros paminklo statusas.

Iki XX a. pirmo deš. pabaigos čia veikė P. Vileišio įsteigto pirmojo lietuvių dienraščio Vilniaus žinios spaustuvė, pradžioje – ir redakcija. Pirmojo pasaulinio karo metais pastate buvo įsikūrusi karo pabėgėlių vaikų prieglauda, kuria rūpinosi rašytoja Žemaitė. 1932 m., rūmus įsigijus „Ryto“ švietimo draugijai, čia įsikėlė Lietuvių mokslo draugija (LMD) su visais fondais. 1939 m. ansamblyje įsikūrė Lituanistikos institutas, iš kurio išsivystė trys lituanistiniai institutai ‒ Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos.

Rūmuose kurį laiką veikė J. Basanavičiaus muziejus. 1939‒1941 m. lietuvius traukė LMD fondų ekspozicija. Vėliau čia eksponuoti Vilniaus rašytojų muziejaus rinkiniai.

2007 m., minint Pirmosios lietuvių dailės parodos šimtmetį, Vileišių rūmų svetainėje eksponuota dailininko S. Vaitiekūno meninė instaliacja. 2011 m., minint M. K. Čiurlionio mirties 100-ąsias metines, vyko teminiai studentų ir jaunimo performansai. 2015 m., minint menininko gimimo 140-ąsias metines, čia vyko tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Mikalojus Konstatinas Čiurlionis Vilniuje“. 2020 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas su parneriais surengė tarptautinę tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Čiurlionio kūrybos palikimas ir skaida“ (vyko Nacionalinėje dailės galerijoje). Ansamblio teritorijoje sistemingai vyksta M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių plenerai ir instaliacijų ekspozicijos. Čia filmuojami dokumentinių ar menininių istorinių filmų epizodai, vyksta teminiai spektakliai.

2018 m. rugsėjį Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko pirmasis „Čiurlionio kelio“, tuo metu veikusio dar neoficialiai,  renginys. Nuo 2019 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra  „Čiurlionio kelias“ partneris, ženkliai prisidedantis kuriant nacionalinio kultūros kelio istorinį turinį, vedantis ekskursijas, organizuojantis kitus renginius, paskaitas, leidžiantis artimos tematikos knygas.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas svetingai atveria vartus lankytojams kasmet Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, per Petrines, Open House programos, Europos paveldo dienų ir Tautosakos savaitės (spalio mėn.) metu.

Per metus rūmuose apsilanko daugiau kaip 100 ekskursijų iš visos Lietuvos.

EKSKURSIJOS

Ekskursijos vedamos pagal išankstinį susitarimą.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės Vilnius. Tai naujais istoriniais tyrimais pagrįstas pasakojimas, apimantis ne tik menininko Konstantino ir rašytojos Sofijos veiklos atspindžus to meto Vilniuje, bet ir platų to meto kultūros įvykių kontekstą. Susipažinsime su šešių lietuviškų draugijų gyvenimo epizodais, su Jono Basanavičiaus, brolių Vileišių, Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio, Felicijos Bortkevičienės, brolių Petrauskų, Juozo Tumo, Onos Pleirytės-Puidienės, Kazio Puidos ir kitų įnašu, žadinant lietuvių kultūrą šiame mieste.

Ekskursiją veda dr. Nida Gaidauskienė, monografijos „Sofija Kymantaitė Čiurlionienė…“ autorė, knygos „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“ bendraautorė ir sudarytoja, taikomosios programėlės „Čiurlionio Vilnius“ tekstų autorė.

Trukmė – ~120 min.
Dalyvių sk. – 15-25 asmenys
Šaltuoju metų laiku – pasakojimas salėje, vaizdinę medžiagą pateikiant skaidrių pavidalu.
Trukmė – ~ 60-70 min.
Dalyvių sk. – iki 30 asmenų
SVARBU: būtina išankstinė registracija el. paštu informacija@llti.lt

Pasivaikščiojimai po Vileišių rūmų ansamblį. Ekskursijas veda etnologė Gražina Kadžytė ir knygos „Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje“ sudarytojas Gytis Vaškelis.

Trukmė – apie 60 min.

SVARBU: būtina išankstinė registracija el. paštu informacija@llti.lt

EDUKACIJOS

Konstantino ir Sofijos Čiurlionių Lietuva. Edukacijos metu virtualiai pakeliausimepo vietas, kuriose augo ir kūrė šios ypatingų gabumų asmenybės. Kelias ves nuo vieno Lietuvos pakraščio iki kito. Nusikelsime į XIX a. pabaigos kunigaikščių rūmus, XX a. pr. klebonijos kiemus, miestelių aikštes bei gatves, Vilniaus bei Kauno parodų ir koncertų sales, susipažindami su ten veikusių personažų  istorijomis. Užsiėmimą baigsime trumpu protmūšiu.     

Edukaciją veda dr. Nida Gaidauskienė, monografijos „Sofija Kymantaitė Čiurlionienė…“, ekskursijų „Meilės ir kūrybos vasara – Čiurlioniai Žemaitijoje“ (nuo 2019), „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės Vilnius“ autorė.

Dalyvių sk. – iki 25 asmenų
Trukmė – apie 80 min.
SVARBU: būtina išankstinė registracija el. paštu informacija@llti.lt

Kontaktai:

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, Vilnius
El. paštas informacija@llti.lt
Interneto svetainė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (llti.lt) 
Socialiniai tinklai: Facebook | Youtube 


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą