en
M.K. Čiurlionio namai

M. K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11, Vilnius
Tel. +370 646 53 503
El. paštas mkc.namai@gmail.com
Interneto svetainė www.mkcnamai.lt
Socialiniai tinklai: Facebook | Instragram | Youtube 

1995 m. rugsėjo 22 d., minint M. K. Čiurlionio 120–ąsias gimimo metines, Vilniuje atidaryti M. K. Čiurlionio namai yra memorialinis kultūros centras, istorinis pastatas Vilniaus senamiestyje, kur 1907–1908 m. gyveno ir kūrė lietuvių tautos genijus – kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911).

Memorialiniame M. K. Čiurlionio kambaryje eksponuojamos menininko kūrybos pavyzdžiai, istorinės fotografijos, sukurtas laikmečio interjeras, Čiurlionio laikų „C. Bechstein“ firmos pianinas. Kitose Čiurlionio namų erdvėse eksponuojamos aukštos kokybės Čiurlionio darbų reprodukcijos, rengiamos laikinos teminės parodos, vyksta kamerinės muzikos koncertai, kultūros renginiai bei edukaciniai užsiėmimai.

M. K. Čiurlionio namai Vilniuje teikia visuomenei išsamią informaciją apie M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, taip pat organizuoja ir įgyvendina įvairias kultūrinio, meninio, edukacinio, projektinio pobūdžio veiklas susijusias su M. K. Čiurlionio kūrybiniu palikimu ir jo sklaida.

Teikiamos kultūrinės veiklos paslaugos lankytojams:

I. EDUKACIJA

„Čiurlionio muzikos pasaulis“

Meninės–edukacinės programos metu 5 – 12 klasių moksleiviai suprantamai, patraukliai ir paveikiai supažindinami su M. K. Čiurlionio kūryba ir asmenybe. Programoje derinant žodinį pasakojimą ir muzikinę Čiurlionio fortepijoninių kūrinių kalbą, pristatomi pagrindiniai kūrėjo įkvėpimo šaltiniai, muzikos ir dailės kūrinių kalba ir simbolika, atskleidžiami muzikos ir dailės bendrystės aspektai.

Edukaciją veda – pianistas Rokas Zubovas.
Trukmė – 60 min.
Dalyvių sk. – iki 30 asmenų
* Savarankiškam mokymuisi rekomenduojama edukacinė laida M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu.


„Svečiuose pas Čiurlionį“

Edukacinės programos metu 1 – 4 klasių moksleiviai susipažindinami su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio tapybos kūriniais per interaktyvų, improvizuoto paveikslo kūrimą. Moksleiviams išklausius edukacinę medžiagą – kartu su edukatore išanalizavus eksponatus ir paveikslus – suteikiama galimybė tapti kūrėjais ir savo mintis bei įspūdžius perteikti piešinio pavidalu. Autentiški pasakojimai naudojami, siekiant psichologiniu aspektu, atskleisti menininko asmenybės savitumą, kūrybiškumo ir raiškos galias.

Edukaciją veda – smuikininkė, knygos „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ autorė, smuikininkė-pedagogė Milda Pleitaitė.
Trukmė – 60 min.
Dalyvių sk. – iki 30 asmenų


„Šiandien karaliai mums pasakas seka“

Edukacinė–kūrybinė programa skirta jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams supažindins su M. K. Čiurlionio vaikyste. Skaitant artimųjų prisiminimus, ir žiūrint išlikusias šeimos nuotraukas, moksleiviams pristatoma menininko šeima, broliai ir seserys, kuriems jis visą gyvenimą buvo sektinu pavyzdžiu ir jų globėju bei atidžiau pažvelgiama jį supusią aplinką – padavimais apipintą Druskininkų miestą, kuriame prabėgo Čiurlionio vaikystės metai. Per šeimos naratyvą moksleiviai pažins, kas veikė Čiurlionio asmenybės formavimąsi, kas ugdė ir puoselėjo kūrėjo meninius gabumus.

Edukaciją veda – smuikininkė, knygos „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ autorė, smuikininkė-pedagogė Milda Pleitaitė.
Trukmė – 60 min.
Dalyvių sk. – iki 25 asmenų


„Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ (Nuotolinė paslauga)

Ši interaktyvi edukacija sausus faktus paverčia gyvybingos, įkvepiančios asmenybės veidu, o Sofija nušvinta naujoje, dar nematytoje šviesoje. Edukacijos metu kultūrinės temos atskleidžiamos, pasitelkiant istorinį kontekstą, pristatant kitus to meto šviesuomenės veikėjus, prisidėjusius prie garsiųjų „Čiurlionienės šeštadienių“ veiklos.

Edukaciją veda – profesionali aktorė, režisierė Livija Krivickaitė.
Trukmė – 60 min.
Dalyvių sk. – iki 30 asmenų


„Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“ 

Teatralizuotą edukaciją „Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“ veda profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionių gyvenimą bei kūrybą. Edukacijos vieta – M. K. Čiurlionio kambarys, kuriame Sofija Kymantaitė iš tiesų lankėsi, jame skleidėsi šių žmonių istorijos pradžia. Edukacijos metu mokiniai yra įtraukiami į jos eigą, kviečiami įsijausti į Sofijos ir Konstantino vaidmenis, kartu skaityti M. K. Čiurlionio laiškus ir Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės atsiminimus (plačiau). Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei dviejų iškilių asmenybių susitikimą, kuris pakeitė jų gyvenimus. Edukacija lengvai pritaikoma skirtingoms amžiaus grupėms.

Edukaciją veda – profesionali aktorė, režisierė Livija Krivickaitė.
Trukmė – 45 min.
Dalyvių sk. – iki 20 asmenų


II. EKSKURSIJOS

M. K. Čiurlionio namuose:

Ekskursijų metu M. K. Čiurlionio namų lankytojai supažindinami su pastato, memorialinio M.K. Čiurlionio kambario istorija bei tuo laiku vykstančia laikinąja paroda. Galimos temos – „Čiurlioniai pakeliui į Nepriklausomybę“ ir „Sofija ir Konstantinas Vilniuje“.

Trukmė – 45 min.
Dalyvių sk. – iki 30 asmenų


Vilniaus senamiestį Čiurlionio vietomis „Čiurlionio Vilnius“

1907–1908 m. M. K. Čiurlionis su pertraukomis gyveno ir kūrė Vilniaus mieste. Čia 1906 metais buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda, kuri tapo pradžia tolimesniems Mikalojaus Konstantino siekiams ilgesniam laikui įsikurti Vilniuje, „Lietuvos Širdyje“. Jau 1906 metais laiške broliui Čiurlionis pažada visus savo tolimesnius ateities darbus skirti Lietuvai. Šio pažado lydimas Čiurlionis persikeldamas į Vilnių savyje talpino, rodos, vienas kitam besipriešinančius jausmus, entuziazmą ir abejones, džiūgavimą, pasijutus tikruoju lietuvių bendruomenės nariu, ir nusivylimą savais menininko vargais toje, jo paties žodžiais tariant „dar tik besikuriančioje“ Lietuvių visuomenėje. Mikalojaus Konstantino gyvenimas Vilniuje iš tiesų buvo emociškai įvairialypis, kupinas staigmenų, netikėtumų ir, žinoma, čia prasidėjo jo didžioji gyvenimo meilės istorija. Taigi, apie visa tai ir daugiau mūsų ekskursijoje po Vilniaus senamiestį „M. K. Čiurlionio Vilnius“.

Pradžia: Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11
Pabaiga: Rotušės aikštė
Trukmė: apie 2 val.
Maršrutas: Savičiaus g. , Stiklių g., Dominikonų g., Liejyklos g., Vilniaus g., Pylimo g., Šv. Mikalojaus g., Arklių g., Aušros Vartų g., Rotušės a.

SVARBU: būtina išankstinė registracija el. paštu mkc.namai@gmail.com


Mobilioji programėlė „M. K. Čiurlionio Vilnius“

Mėgstantiems savarankiškai patirti miesto dvasią, Čiurlionio namai sukūrė mobiliąją programėlę „Čiurlionio Vilnius“, kurią nemokamai galima atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.

Programėlės paskirtis yra kuo išsamiau pristatyti Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą. Joje pateikiama itin išsami Čiurlionio tapybos darbų, papildytų eskizais retrospektyva, taip pat grafikos, fotografijos, literatūros darbai, muzikiniai rankraščiai, menininko laiškų ištraukos, biografijos juosta, geneologinis medis, lankytų vietų ir išvežtų parodų žemėlapiai, galerijos ir kolekcijos istorija, informacija apie menininko artimuosius, draugus ir mokytojus.


III. KONCERTAI

Muzikinė programa MKČ kūrybai pristatyti

Jaukioje M. K. Čiurlionio namų 40 vietų salėje, pianistui Rokui Zubovui gyvai atliekant Čiurlionio fortepijoninės muzikos kūrinius bei juos papildant pasakojimais apie kūrėjo gyvenimo aplinkybes bei kūrybos bruožus, klausytojui pristatomas Čiurlionio kūrybos pasaulis.

Trukmė – 60 min.

SVARBU: būtina išankstinė registracija el. paštu mkc.namai@gmail.com


IV. VIRTUALIOS REALYBĖS FILMAS „Angelų takais“

Režisierės Kristinos Buožytės filmas „Angelų takais“ yra virtualios realybės animacija, pristatanti tarpdisciplininio meno pirmtako ir vieno abstrakčiojo meno pionierių Europoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinį palikimą.

Skambant Čiurlionio ir Mindaugo Urbaičio muzikai, trimatėje erdvėje prasideda žiūrovo pažintis su šešiasdešimčia dailininko paveikslų – tiek rečiau matomų, tiek puikiai atpažįstamų. Menininko kūrybą ir jo kūrinių personažus jungiantis siužetas pristato Čiurlionio kurtą magišką pasaulį, jame gyvenančius veikėjus ir jų aplinką. Pradėjęs kelionę kaip žmogus, žiūrovas netrukus supras esantis kūrinio dalis: personažas, įgavęs sparnus, žvelgiantis į pasaulį iš viršaus. Ištirpusios pasaulio ribos, kojos, paskendusios miglos ir rūko patale, kažkur toliuose sužibančios švieselės ir visą matantis žvilgsnis įtaigiai perteikia šio itin įstabaus pasaulio subtilybes: žiūrovo kūnas tarsi ištirpsta ir tampa angelų gyvenimo dalimi. 

Bilietus platina: Paysera Tickets


Informacija lankytojams:
Darbo laikas: II–V 11–17 val. VI 13–17 val.
Pirmadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – NEDIRBA.
Vykstant renginiams lankymo laikas gali keistis.

Lankymasis M. K. Čiurlionio namuose yra nemokamas.


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą