en
Žemėlapis
Keliauti

Renginiai
Daugiau renginių

Naujienos
2024 Liepos 10
Patvirtinta Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo programa, kurioje – per 120 vizionieriui dedikuotų idėjų
Vyriausybė patvirtino M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 2024–2026 metais veiklos planą. „Šis meno genijus yra unikalus kūrėjas ne tik Lietuvos, tačiau ir Europos meno istorijoje. Todėl, tikiu, kad kiekvienas nuoširdžiai prisidės prie programos įgyvendinimo ir žinią skleis ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Džiaugiuosi, kad originalūs metinių minėjimo programos sumanymai leis giliau ir plačiau suvokti menininko asmenybę ir kūrybą, o sumanymų įvairovė paskatins kiekvieną mūsų atrasti savo Čiurlionį“, – sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Minėjimo plane išskirtos 129 veiklos – pagrindiniai minėjimo metų akcentai, projektai, skirti įamžinimui ir atminčiai, meno renginiai, edukaciniai sumanymai, knygų leidybos ir mokslo projektai, bendruomenių ir regionų iniciatyvos – visapusiškai pristato M. K. Čiurlionio asmenybę, kūrybą ir jo gyvenimo istorinį laikmetį. Pr
2024 Birželio 25
Trečiasis monospektaklio „Sofijos laukimas“ rodymas Užupyje
M. K. Čiurlionio namai drauge su Užupio meno inkubatoriumi kviečia birželio 29 d., šeštadienį, 22 val. į monospektaklį „Sofijos laukimas“. „Sofijos laukimas“ – tai monospektaklis, kurio metu aktorė Vaiva Kvedaravičiūtė skaitys M. K. Čiurlionio ir Sofijos Čiurlionienės–Kymantaitės laiškų bei prisiminimų ištraukas, pasakodama apie vieną gražiausių Vilniaus meilės istorijų, kuri netikėtai nutrūkto, tačiau niekada nepasibaigė. „[…] Atsimenu net Tavo žodžius: – Žinai, kodėl nebijome? – Sakei, – Nes mes, nors ir numirtume, suvargus mūsų kūnui, – susitiksime kituose kraštuose. Ir taip visada. Tu ir Aš, nes mes esame Amžinybė ir Begalybė. – Atsimeni? […]“ (Iš M. K. Čiurlionio laiško Sofijai, 1908 m.). Vakaro metu pianisto Roko Zubovo skambinamos M. K. Čiurlionio muzikos užuominos – tai visada kažkur greta esančio mylimojo palaikymas, kurį Sofija jautė, kuriu
Daugiau naujienų

Apie projektą

M. K. Čiurlionio kelias – pirmasis Lietuvos nacionalinių kultūros kelių programos projektas

Europoje per 50 metų įtvirtintas ir ypač sėkmingai veikia kultūrinės atminties aktualinimo ir kultūrinio turizmo skatinimo modelis, kurį kaip kultūros politikos instrumentą išgrynino Europos kultūros kelių institutas Liuksemburge. Europos valstybės ypač intensyviai panaudoja kultūros kelių instrumentą kaip kultūros katalizatorių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Pvz. Vokietijoje yra per 150 nacionalinių kultūros kelių, jungiančių visas didžiulės valstybės žemes kultūrinės atminties gijomis, Ispanijoje per visus šalies regionus vingiuoja 130 nacionalinių kultūros kelių, kurie aktualizuoja nacionalinės kultūros pagrindus ir skatina kultūros puoselėjimą bei meno sklaidą. Šiaurės šalys intensyviai dalyvauja ir Europos Tarybos Kultūros kelių instituto Liuksemburge koordinuojamuose sertifikuotuose Europos kultūros keliuose, inicijuoja bei vykdo nacionalinius kultūros kelius. Puiki kultūros kelių organizavimo praktika yra Lenkijoje, Čekijoje ir daugelyje Vidurio ir Vakarų Europos šalių.

Lietuvoje pilnavertiškų kultūros kelių nėra, nors atskirų iniciatyvų būta, bet jos netapo europines kultūros kelių praktikas atitinkančiu kultūros politikos įgyvendinimo instrumentu. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kurią Seimas patvirtino 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu (Nr. XIII-82) 2016-2020 metų laikotarpiui, III skyriaus II skirsnyje „Atvira ir įtraukianti kultūros politika“ nurodyta ir nacionalinių kultūros kelių kūrimo ir plėtros nuostata, o Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta sukurti kultūros kelią, sujungiant į jį M. K. Čiurlionio – genialaus dailininko ir kompozitoriaus atmintį populiarinančias ir jo kūrybos sklaidą vykdančias institucijas visoje Lietuvoje: Varėnoje, Druskininkuose, Kaune, Vilniuje, Plungėje, Rietave, Palangoje.

Daugiau

Apie Čiurlionį

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) – patį ryškiausią pėdsaką Lietuvos kultūroje palikęs kompozitorius ir dailininkas yra unikalus kūrėjas Europos meno istorijoje.

Savo kūrybinių ieškojimų įvairiapusiškumu M. K. Čiurlionis gali būti prilyginamas renesanso meistrams. Per vos dešimt metų trukusį kūrybos kelią jis sukūrė apie keturis šimtus muzikos kūrinių, tarp jų dvi stambias simfonines poemas, uvertiūrą, kantatą chorui ir orkestrui, dvi sonatas ir kelis variacijų ciklus fortepijonui, styginių kvartetą, kūrinius chorui bei daugybę fortepijoninių opusų. Tuo pat metu, per vos šešerius metus trukusį tapytojo kelią, Čiurlionis nutapė daugiau nei tris šimtus paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, be to, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje. Jo užrašų sąsiuviniai iš studijų Varšuvos muzikos institute laikų atskleidžia domėjimąsi geologija ir istorija, chemija ir geometrija, fizika ir astronomija, astrologija ir mitologija, senosiomis ir moderniomis kalbomis, klasikine ir naująja filosofija, rytų ir vakarų religijomis.

Menininkas gimė Varėnoje, vargonininko šeimoje. Jam sulaukus vos dvejų metų, šeima persikraustė į Druskininkus. Čia susiformavo jo meilė lietuviškai dainai ir Druskininkų gamtai, o taip pat labai anksti atsiskleidė jo muzikinis talentas. Čia būsimasis menininkas grįš kiekvieną vasarą, čia gims jo labiausiai įkvėpti muzikos ir tapybos kūriniai.

Vos trylikos sulaukęs, jaunasis Mikalojus Konstantinas siunčiamas mokytis į Plungę, į Kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro orkestro mokyklą, kur nuo šešiolikos jau griežia fleita rūmų orkestre, su koncertais aplanko Palangą ir Rietavą. Į Plungę ir Palangą jis vėliau grįš jau su savo sužadėtine, vėliau nuotaka rašytoja ir publiciste Sofija Kymantaite.

Daugiau

Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą