en
Lietuvių kultūros draugijos „Rūta“ būstinė – dab. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras (Gedimino pr. 22 )

Šiame name (dab. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras) 1909 m. salę nuomojosi lietuvių kultūros draugija „Rūta“, kurios scenai tų metų birželį M. K. Čiurlionis tapė uždangą. Tą patį mėnesį muzikas šioje salėje ir koncertavo – skambino Ludviko van Beethoveno Sonatos (op. 2 nr. 3) pirmą dalį ir du savo preliudus.

„Birželio mėn. buvome Vilniuje, daugiau kaip dvi savaites. Tapiau „Rūtai“ (lietuvių draugija) uždangą nuolatinei scenai, kurią turi savo nuolatinėje būstinėje. Džiaugsmas buvo nemažas. Ištempiau ant sienos 6 metrų pločio, 4 aukščio drobę, pats užgruntavau, per dvi dienas nuškicavau anglim kontūrus, o toliau, gelbstint kopėčioms, galvotrūkčiais vyko tikrai tapymas. Zosė [Sofija] man daug padėjo stilizuojant gėles, ir darbas net cypė. Uždanga maždaug taip sumanyta. Rami tyli jūra, danguje balti debesys, pro kuriuos prasiveržia saulė, krantas smėlėtas, kaip Palangoje, pamažu suka pusračiu, pirmame plane milžiniškas ąžuolas, prieš jį – stabmeldiškas aukuras, kuriame žerpsi ugnis, balti dūmai pinasi su ąžuolo šakomis. Žilas senelis kunigas prie altoriaus, už jo palinkusi kaimo minia, susidedanti daugiausia iš piemenėlių. Tai ir viskas. Uždangos šonuose du milžiniški lietuviškai stilizuoti tulpių žiedai vazose; su jomis turėjau labai daug darbo, ir kaip tik čia man padėjo Zosė. <…> po kelių mėnesių pamačiau uždangą, jau salėje pakabintą, patamsėjusią, suglamžytą, tokią, kad nė vienos sveikos vietelės neliko, žodžiu, nepažinau ir labai susisielojau.“ (M. K. Čiurlionis. Apie muziką ir dailę, p. 252)

Draugijos tikslas – jungti ir kultūriškai šviesti Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenančius lietuvius. Rengė vaidinimus, koncertus, paskaitas-minėjimus. Trečiadieniais vykdavo uždari draugijos narių vakarai. Koncertuodavo S. Audėjus, M. K. Čiurlionis, V. Grigaitienė, K. Petrauskas, L. Skalskaitė‑Šukevičienė (plačiau). 

Pačiame sostinės centre naujuose namuose 2005 metų rudenį įsikūręs Valstybinis Vilniaus mažasis teatras yra viena patraukliausių ne tik teatro, bet apskritai miesto kultūros erdvių. Savitu praeities ir dabarties, praėjusių amžių ir modernumo sąlyčiu pasižyminti teatro dvasia jaučiama ir architektūroje, ir interjere, ir pačiuose spektakliuose.

Plačiau:
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje. Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą