en
Lydos g. 6 / Pranciškonų g. 3 kampas

Oficialiuose XX a. pr. žinynuose tų pačių draugijų adresas nurodomas Lydos skersgatvio anuometiniame 7 name. Čia veikė ir pirmieji Vilniuje lietuvių dvimečiai kursai, kuriuose mokė Sofija Kymantaitė. Šiose patalpose galėjo vykti dalis „Vilniaus kanklių“ repeticijų. 

J. Bulhakas. Lietuvių dviklasė mokykla Lydos skersgatvyje. 1913 m.
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019). 
Atminimo lenta

Baigiantis 1908 m. vasarai Lietuvių savitarpinės pašalpos draugija nusprendė, kad jos kuruojamai mokyklai ir meno būreliams nebeužtenka vietos Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonijoje. Valdyba nutarė nuomotis patalpas anuometiniame Lydos skersgatvio 7 name. 

Čia veikė ir pirmieji Vilniuje lietuvių dvimečiai kursai, kuriuose mokė Sofija Kymantaitė:

„…dirbau slaptoje mokykloje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios. Buvo ten būrelis mergaičių, rengiamų į liaudies slaptas mokyklas, – gal apie penkiolika. Joms dėsčiau Lietuvos istoriją.“ (Iš Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės atsiminimų).

Šiose patalpose galėjo vykti dalis „Vilniaus kanklių“ (vadovas M. K. Čiurlionis) repeticijų:

„Vėliau choro repeticijos vykdavo tradicinėje, nuolatinėje Vilniaus lietuvių salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios. Tą mini S. Čiurlionienė: „Sąlygos buvo menkos, bet kas tada galvojo apie sąlygas?“ (Čiurlionis, M.K., Apie muziką ir dailę, 1906, p. 321).

„Su „Vilniaus kanklių“ choru jis dirba galvodamas apie kultūrinę perspektyvą: moko muzikos rašto, solfedžio, tikisi išugdyti Vilniuje lietuvišką muzikos mokyklą. (Galbūt dėl to nepasiturinčius mokė be atlygio.) Ir Peterburge komponuoja savo vilniečiams chorines dainas, su Česlovu Sasnausku svarsto galimybę steigti Vilniuje vargonininkų mokyklą ir išugdyti iš jos lietuvišką konservatoriją!“ (M. K. Čiurlionio namai Vilniuje. 2017, p. 27).

„Rytoj bus susirinkimas Dailės Draugijos… Mik. Čiurlianis atkreipė visų susirinkusių atidą, kad iki šiol mūsų draugija mažai besirūpino muzika.“

„Repeticijoms paskirtos dienos pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis ir šeštadienis, vakarą nuo pusės devintos val. Savitarpinės Pašalpos Draugijos prie Šv. Mikalojaus bažnyčios bute.“

(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Laiškai Sofijai, 2011, p. 149; Viltis, 1908 01 16, p. 4)

Plačiau:
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje.
Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.

Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą