en
Vileišių rūmai – Pirmosios lietuvių dailės parodos vieta (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Antakalnio g. 6

Šioje vietoje 1906 m. vasarą baigti statyti Petro Vileišio rūmai. Šoninio pastato antrame aukšte 1906 m. gruodžio 27 (1907 m. sausio 9) atidaryta Pirmoji lietuvių dailės paroda. Čia Vilnius pirmąkart išvydo per 30 M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos darbų.

„Ta paroda turėjo didelę svarbą mūsų kultūros prašvitime. Ji buvo žadintoja, sakysime, heroldas, kuris išėjęs švintant ant kalnelio, žolynais apaugusio, papūtė auksinį trimitą į visas puses, kviesdamas dvasios darbininkus sukurti vieną didelę dailės liepsną mūsų motinos Lietuvos garbei ir išaukštinimui. Ir susirinko darbininkai, nedaug jų, tiesa, buvo, bet ugnis liko sukurta.“ – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

„Žinoma, geros nuotaikos siela mūsų ratelyje buvo A. Žmuidzinavičius. Bet jos netrūko ir M. K. Čiurlioniui. Jiedu buvo ir dainos meistrai, parodą berengiant. Juk taip įprasta dirbti su daina. Kaip šiandien, rodos, matau Čiurlionį ir Žmuidzinavičių ekspozicijos patalpose aukštokai palipusius ir bekabinėjančius paveikslus. Ir štai iš jaunų krūtinių išsilieja nuostabi dzūkiška daina: „Oi giria giria…“ […] Įsidainuodavome taip, jog net ir darbas sustodavo. Parodos rengimas jos dailininkus sucementavo į glaudžią kaip reta bičiulystę…“ – Petras Rimša

„Po pirmosios [lietuvių] dailės parodos jam staiga pasidarė ne tik aišku, kad jo vieta Lietuvoje – Vilniuje, bet stumte stūmė lyg koks [I. Kanto] „kategoriškasis imperatyvas“ čia dirbti meno srityje, žadinti, kelti, čia rodyti žmonėms, ką jie patys gali sukurti.“ (M. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai, 2011, p. 59).

Netikėtas parodos pasisekimas lėmė dailininkus vienijančios Lietuvių dailės draugijos įsteigimą. 1907 m. rugsėjo 15 (2) buvo sušauktas steigiamasis draugijos posėdis, kuriame įregistruoti pirmieji 15 narių ir išrinkta valdyba: pirmininkas – A. Žmuidzinavičius, sekretorius – J. Vileišis, iždinininkė – S. Gimbutaitė, nariai – M. K. Čiurlionis, P. Rimša. 

Petro Vileišio rūmų ansamblis – tai vienas iš aukščiausios meninės vertės moderno ir neobaroko bruožų turinčių statinių Lietuvoje, kurio statybą 1904-1906 metais inicijavo inžinierius ir visuomenininkas Petras Vileišis, o pastato projektą sukūrė inžinierius Augustas Kleinas. Kaip gyvenamoji erdvė rūmai naudoti iki 1931 metų, tais pačiais metais čia įsikūrė Lietuvos mokslo draugija, o 1941 metais – Mokslų akademijos institutas (plačiau).

Šiandien rūmuose veikia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto pirmtakas – 1939 m. įkurtas Lituanistikos institutas, kuriame buvo trys skyriai: lietuvių kalbos (vadovas Antanas Salys), Lietuvos istorijos (Ignas Jonynas) ir lietuvių tautosakos (Jonas Balys). Dabartinis Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įteisintas nuo 1990 m. balandžio 16 d.

Plačiau:
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje. Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).
Pirmosios lietuvių dailės parodos elektroninis katalogas epaveldas.lt portale.


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą