en
Jono Vileišio šeimos butas (Vilniaus g. 12)

Šiame name erdvų butą nuomojosi Jono Vileišio šeima, kurią ~1906–1908 m. mielai lankė M. K. Čiurlionis, kartais su Ona Kosakauskaite – Vileišiene sėsdavęs paskambinti keturiomis rankomis.  Vileišių duktė Birutė liudijo, kad jis čia kartais trumpai apsistodavo, kai nesinuomodavo Vilniuje būsto. Nuo 1968 m. pastatą ženklina memorialinė lenta.

Vilniaus g. Nr. 10 (dabar Vilniaus g. Nr. 12), 1915 m.
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019)
Jono Vileišio šeima

„Jonas Vileišis, advokatas. Simpatingas, truputį aristokratas, truputį buržujus, priklauso visoms esamoms Vilniaus lietuvių draugijoms <…>. Įsimylėjęs žmoną.

Jonienė Vileišienė [Ona Vileišienė], jauna, graži, turi trejetą mažų vaikų. Mėgsta žaisti biliardą ir [skambinti] fortepijonu, tačiau yra baisiai nemuzikali, ir tai aukščiausiam laipsny; gero ir karšto būdo, įsimylėjusi vyrą.“

Iš M. K. Čiurlionio laiško Halinai Wolman (1907 m. gruodžio pradžia)

1898–1918 m. Jonas Vileišis gyveno Vilniuje ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 
1907–1908 m. – kultūros draugijos „Vilniaus kanklės“ valdybos pirmininkas.
1906 m. su kitais visuomenės veikėjais organizavo pirmąją lietuvių dailės parodą.
1907 m. kartu su dailininkais M. K. Čiurlioniu, A. Žmuidzinavičiumi, skulptoriumi P. Rimša ir gydytoja S. Gimbutaite įsteigė Lietuvių dailės draugiją.
1907 m. buvo vienas iš Lietuvių mokslo draugijos steigėjų. Tais pačiais metais su bendraminčiais įsteigė Vilniaus „Aušros“ draugiją kultūros ir švietimo darbui Vilnijos krašte.
1907–1909 m. – „Vilniaus žinių“ redaktorius ir leidėjas. 
1913 m. kartu su kitais kultūros ir meno veikėjais įsteigė M. K. Čiurlionio kuopą, rūpinosi M. K. Čiurlionio galerijos įkūrimu (plačiau).

Atsiminimuose rašoma, kad Ona Kosakauskaitė, stambaus dvarininko duktė, prieš lietuvius nusistačiusios motinos vaikas, išaugo karšta Lietuvos patriotė, nepabijojusi tekėti už valstiečių kilmės lietuvio ir tautai davusi būrį ištikimų sūnų ir dukrų (plačiau).

Plačiau:
Daugiakalbis M. K. Čiurlionio namų audiogidas.
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje. Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
M. K. Čiurlionio namai Vilniuje: istorija ir veikla (2017).
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).
Lietuvių dailės draugijos veikla, įstatai (virtuali paroda).


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą