en
Trečioji lietuvių dailės paroda (Vilniaus g. 39 / 1)

1909 m. balandžio – birželio mėnesiams šių rūmų patalpas Lietuvių dailės draugija išsinuomojo Trečiajai lietuvių dailės parodai, kurioje buvo eksponuojama per 30 M. K. Čiurlionio, tuo metu laikinai apsistojusio Sankt Peterburge, tapybos darbų. Siekdamas dalyvauti reikšminguose parodose Čiurlionis 1908 ir 1909 m. ilgesniais laikotarpiais gyveno Sankt Peterburge.

Trečiosios lietuvių dailės parodos ekspozicijos fragmentas (perfotografuota). Nugarinėje pusėje pieštuku užrašyta: „Nug. 2394, Poz – 892. III dailės paroda 1909.“ Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus archyvo nuotr.
Ill lietuvių dailès parodos katalogo viršelis (1909, dailininkas M. K. Čiurlionis; Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos archyvo nuotr.).

„Kaip ir pirmose dviejose parodose, taip ir šioje trečioje daugiausiai paveikslų (32) išstatė p. Čiurlianis. Tas faktas parodo, kad šis dailininkas dirba daug ir greitai. <…> Dėl tepliojimo pritepliojo jis daug, bet kad nors vienas iš jo šioje parodoje išstatytų paveikslų turėtų tikrą artistišką vertę, to visai nerandame. <…> Mat naujoji dailė anot p. Č. turi skrajoti nepasiekiamuose paprastai akiai visatos miglynuose, tur ieškoti panašumo terp dalykų visai nepanašių, tur viršdailišku tiltu sujungti tokias tolimas sritis kaip dailė ir muzika. <…>

Čia jau ne dailė, ne symbolizmas, bet stačiai kaž-koks „abrakadabrizmas“, kuriame grožio nėra nė krislelio; jo vietą užima kažkoks nenatūrališkai keistas nepaprastumas…“ Druskius (kun. Aleksandras Dambrauskas; lit. pseud. Adomas Jakštas).

„Čiurlionis atsiuntė projektą afišui parodai – Vytis lekiantis ore spinduliuose saulės – pat apačioje gi smulki juoda silvetka žemės – piliakalnis apaugęs medžiais su bažnytėle – toliau irgi medžiai, trobelės, kryžiai. Spalva pamatinė pilka-žalsva. Vytis, spinduliai ir saulė – spalva popierio – šviesiai pilka – silvetka žemės pat apačioje – juoda.“ – Tai Peterburge suprojektuoto M. K. Čiurlionio plakato Trečiajai lietuvių dailės parodai aprašymas, kurį iš Vilniaus į Čikagą 1909 III 13 siuntė M. Putvinskytė A. Žmuidzinavičiui.

Petraškevičiams priklausę rūmai, kuriuose vyko ši paroda, lietuvių bendruomenei buvo svarbūs: čia 1904 m. gruodžio 10 (23) d. išspausdintas pirmojo lietuvių dienraščio Vilniaus žinios pirmasis numeris.

Plačiau:
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje. Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).
Lietuvių dailės draugijos veikla, įstatai (virtuali paroda).


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą