Žemėlapis
Keliauti

Renginiai
Daugiau renginių

Naujienos
2019 Spalio 29
M. K. Čiurlionio namuose Ričardo Dailidės paroda „Iš praeities atgimstantys…(1974–1994 m.)“
M. K. Čiurlionio namai Vilniuje 2019 m. lapkričio 5 d. 18 val.  pristato šiauliečio Ričardo Dailidės fotodokumentikos parodą „Iš praeities atgimstantys…“ (1974–1994 m.). Parodoje eksponuojamos fotografijos, sukurtos R. Dailidei lankantis M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, Druskininkuose 1974–1994 m. Buvusiuose Čiurlionių namuose fotografas sutiko ir užfiksavo iškilias asmenybes – meno pasaulio šviesulius, kuriuos įkvėpė magiškas M. K. Čiurlionio genijaus pasaulis. Fotografo sustabdytose akimirkose įvairiose Lietuvos kultūros srityse pasižymėję žmonės: architektas Vytautas Žemkalnis-Landsbergis, muzikologas Vladas Švedas, dailininkas Augustinas Savickis, pianistas  Jurgis Bialobžeskis, poetas Sigitas Geda ir kt. Daug parodoje dėmesio sulaukė  menininkas Algimantas Švėgžda: jam skirtas penkių fotografijų ciklas. Garbingą vietą ekspozicijoje  užima nenuilstantys M. K. Čiurlionio memorialinio muzie
2019 Spalio 16
Europą su M. K. Čiurlionio kūryba supažindino Mikalojus Vorobjovas – tarpukario Lietuvos intelektualas
1938 m. vokiečių kalba buvo išleista Mikalojaus Vorobjovo studija apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį – „M. K. Čiurlionis. Der litauische Maler und Musiker“. Knygos autorius – talentingas tarpukario Lietuvos intelektualas, siekęs supažindinti Europą su M. K. Čiurlionio kūryba ir nutiesti kultūrinius tiltus tarp mūsų šalies ir Vakarų.  Modernų, vakarietišką žvilgsnį į Lietuvos dailę tyrėjui suteikė studijos Berlyno ir Miuncheno universitetuose 1924–1933 m. M. Vorobjovas gilinosi į įvairius dailės barus, rašė disertaciją apie baroko architektūros langų formas, 1940 m išledo studiją „Vilniaus menas“, kuri mokė pamilti ir suprasti Vilnių kelias kartas jaunų, ypač smalsių ir jautrių žmonių, suformavusių įtakingą Lietuvos kultūros elito dalį, bet ypatinga vietą savo tyrimuose jis skyrė Čiurlioniui. Kartu su vokiečių kalba paskelbta monografija apie Čiurlionį, ypač vertinamas mokslinis tyrimas ir 1943 m. parengt
Daugiau naujienų

Apie projektą

M. K. Čiurlionio kelias – pirmasis Lietuvos nacionalinių kultūros kelių programos projektas

Europoje per 50 metų įtvirtintas ir ypač sėkmingai veikia kultūrinės atminties aktualinimo ir kultūrinio turizmo skatinimo modelis, kurį kaip kultūros politikos instrumentą išgrynino Europos kultūros kelių institutas Liuksemburge. Europos valstybės ypač intensyviai panaudoja kultūros kelių instrumentą kaip kultūros katalizatorių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Pvz. Vokietijoje yra per 150 nacionalinių kultūros kelių, jungiančių visas didžiulės valstybės žemes kultūrinės atminties gijomis, Ispanijoje per visus šalies regionus vingiuoja 130 nacionalinių kultūros kelių, kurie aktualizuoja nacionalinės kultūros pagrindus ir skatina kultūros puoselėjimą bei meno sklaidą. Šiaurės šalys intensyviai dalyvauja ir Europos Tarybos Kultūros kelių instituto Liuksemburge koordinuojamuose sertifikuotuose Europos kultūros keliuose, inicijuoja bei vykdo nacionalinius kultūros kelius. Puiki kultūros kelių organizavimo praktika yra Lenkijoje, Čekijoje ir daugelyje Vidurio ir Vakarų Europos šalių.

Lietuvoje pilnavertiškų kultūros kelių nėra, nors atskirų iniciatyvų būta, bet jos netapo europines kultūros kelių praktikas atitinkančiu kultūros politikos įgyvendinimo instrumentu. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kurią Seimas patvirtino 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu (Nr. XIII-82) 2016-2020 metų laikotarpiui, III skyriaus II skirsnyje „Atvira ir įtraukianti kultūros politika“ nurodyta ir nacionalinių kultūros kelių kūrimo ir plėtros nuostata, o Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta sukurti kultūros kelią, sujungiant į jį M. K. Čiurlionio – genialaus dailininko ir kompozitoriaus atmintį populiarinančias ir jo kūrybos sklaidą vykdančias institucijas visoje Lietuvoje: Varėnoje, Druskininkuose, Kaune, Vilniuje, Plungėje, Rietave, Palangoje.

Daugiau

Apie Čiurlionį

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) – patį ryškiausią pėdsaką Lietuvos kultūroje palikęs kompozitorius ir dailininkas yra unikalus kūrėjas Europos meno istorijoje.

Savo kūrybinių ieškojimų įvairiapusiškumu M. K. Čiurlionis gali būti prilyginamas renesanso meistrams. Per vos dešimt metų trukusį kūrybos kelią jis sukūrė apie keturis šimtus muzikos kūrinių, tarp jų dvi stambias simfonines poemas, uvertiūrą, kantatą chorui ir orkestrui, dvi sonatas ir kelis variacijų ciklus fortepijonui, styginių kvartetą, kūrinius chorui bei daugybę fortepijoninių opusų. Tuo pat metu, per vos šešerius metus trukusį tapytojo kelią, Čiurlionis nutapė daugiau nei tris šimtus paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, be to, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje. Jo užrašų sąsiuviniai iš studijų Varšuvos muzikos institute laikų atskleidžia domėjimąsi geologija ir istorija, chemija ir geometrija, fizika ir astronomija, astrologija ir mitologija, senosiomis ir moderniomis kalbomis, klasikine ir naująja filosofija, rytų ir vakarų religijomis.

Menininkas gimė Varėnoje, vargonininko šeimoje. Jam sulaukus vos dvejų metų, šeima persikraustė į Druskininkus. Čia susiformavo jo meilė lietuviškai dainai ir Druskininkų gamtai, o taip pat labai anksti atsiskleidė jo muzikinis talentas. Čia būsimasis menininkas grįš kiekvieną vasarą, čia gims jo labiausiai įkvėpti muzikos ir tapybos kūriniai.

Vos trylikos sulaukęs, jaunasis Mikalojus Konstantinas siunčiamas mokytis į Plungę, į Kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro orkestro mokyklą, kur nuo šešiolikos jau griežia fleita rūmų orkestre, su koncertais aplanko Palangą ir Rietavą. Į Plungę ir Palangą jis vėliau grįš jau su savo sužadėtine, vėliau nuotaka rašytoja ir publiciste Sofija Kymantaite.

Daugiau

Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą