en
Nacionalinė dailės galerija. Ekspozicija „Epochų sankirtoje“ (Konstitucijos pr. 22)

Nacionalinės dailės galerijos pirmoji nuolatinės ekspozicijos salė yra skirta XX a. pradžiai. 1907 m. sausio 9 d. Vilniuje buvo atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda, o rugsėjo 15 d. įsteigta Lietuvių dailės draugija, kuri užsibrėžė ugdyti nacionalinę dailę, telkti ir remti įvairiuose kraštuose išblaškytus lietuvių dailininkus, šviesti visuomenę, rinkti tautodailės vertybes. Lietuvių pavyzdys paskatino susivienyti rusų, žydų bei lenkų menininkus ir 1908 m. pradžioje įkurti daugiatautę Vilniaus dailės draugiją. Šios dvi tarpusavyje bendradarbiavusios institucijos XX a. pradžioje tapo pirmaisiais aktyviai Vilniuje veikusiais dailės sambūriais.

Ekspozicijoje „Epochų sankirtoje“ M. K. Čiurlionio kūriniai eksponuojami greta šiuose sambūriuose dalyvavusių ir kitų XX a. pradžioje moderniosios dailės pagrindus formavusių dailininkų (Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus, Petro Kalpoko, Petro Rimšos, Ferdinando Ruščico, Kazimiero Stabrausko, Justino Vienožinskio, Antano Žmuidzinavičiaus) darbų.


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą