en
XIX a. pab. neogotikos arcitektūrinio stiliaus pastatas – dab. Vaidilos teatras (A. Jakšto g. 9)

Šiame pastate (dab. Vaidilos teatras) 1907 m. lapkritį M. K. Čiurlionis lankėsi Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio pjesės „Blinda, svieto lygintojas“ generalinėje repeticijoje, kurios metu pirmą kartą susipažino su savo būsima žmona Sofija Kymantaite. 1908 m. gegužę šioje salėje įvyko M. K. Čiurlionio kantatos „De Profundis“ premjera, atliekama „Vilniaus kanklių“ vyrų choro (vargonų partija pritaikyta fortepijonui).

Chersono (dabar A. Jakšto g. Nr. 9) 1900 m.
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).
G. Landsbergis-Žemkalnis. „Blinda“. Viršelio projektas. Autorius M. K. Čiurlionis, 1907–1908 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus archyvo nuotr.

Bortkevičienė man pranešė, kad Vilniuje žadąs apsigyventi dailininkas ir muzikas Čurlionis, lig šiol gyvenęs Varšuvoje. Dabar jis Druskininkuose pas tėvus esąs, reikia parašyti jam laišką, kad nedelstų, važiuotų. Greičiau, kad mes ji kviečiame paskambinti mūsų rengiamame Kudirkos minėjime. „Rašyk, tamsta“, – sako ji man. Aš sutikau ir parašiau. Netrukus sužinojom, kad dailininkas Čiurlionis jau atvažiavęs. Ir vėl man praneša Bortkevičienė, kad Žemkalnis kviečias vieną kitą į generalinę „Blindos“ repeticiją pasižiūrėti ir savo nuomonę pasakyti. Būsiąs ten ir Čiurlionis, jau vien dėl to reikia mums eiti, nes turime susipažinti ir asmeniškai kviesti skambinti mūsų rengiamame vakare. Nuėjome. Repeticija vyko Pagirių gelžkeliečių salėje Varnų gatvėje. Didelė apytamsė salė, scenoje vaidinimas jau buvo pradėtas – susėdome, stebime.

Bortkevičienė man šnibžda: „Pažiūrėk, tamsta, ten pasienyje stovi Čiurlionis.“ Taip. Tas pats, kurį man parodė pernai per pirmosios parodos atidarymą. Ir staiga kažkokia banga užpylė man širdį. Absoliutiškai viską žinojau. Tai „Jis“, pasakiau sau ir lyg kokio ūko apsupta laukiau, kol F. Bortkevičienė atves ji čia, kur mudvi sedėjome.“ (M. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai, 2011, p. 44.)

Lietuvių Dailės draugijos koncertas. Primename visiems, kad šiandien, Gegužės 17 d. Pagirių gelžkelio ratelio salėje, pirmutinis Lietuvių Dailės Draugijos koncertas, kuriame dalyvaus Peterburgo konservatorius pijanistas p. M. Čiurlianis ir lietuvių choras p. Čiurlianio vedamas.“ (Skelbimas dienraštyje Vilniaus žinios).

„P. Čiurlionio skambinimas taip pat ypatingas. Rojalis po jo pirštais neskamba kaip cimbolai, bet giedoti gieda… Choras padainuos niekur dar negirdėtų p. Čiurlionio kompozicijos dainų.“ (Viltis, 1908 05 21, p. 4).

Plačiau:
Mobilioji aplikacija „Čiurlionio Vilnius“ – išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje. Programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
Stanislovas Žvirgždas „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ (2019).


Partneriai
Daugiau
Kontaktai
Su mumis galite susisiekti ir užpildę šią formą